Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Yên Bài A

Huyện Ba Vì, Thành Phố Hà Nội
hanoi-thcsyenbaia@edu.viettel.vn