Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Tháng 06 : 68
Năm 2020 : 4.855
 01/06/20  Giáo dục Tiểu học  255
Ngày 26/05/2020 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 14/2020/TT-BGDĐT Ban hành quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông
Ngày 19/05/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã ban hành công văn số 1524/SGDĐT-QLT về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 Trung học Phổ thông năm học 2020-2021.
 19/05/20  Giáo dục Mầm non  1497
Ngày 19/05/2020 Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư 11/2020/TT-BGDĐT về việc hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập
 07/05/20  TIN TỨC  1930
   Ngày 06/05/2020 Sở GD&ĐT Hà Nội gia công văn số 1363/SGDĐT-QLT về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2020-2021.
 30/04/20  TIN TỨC  2113
Ngày 28/04/2020 Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ra quyết định số 09/2020/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Video Clip
Văn bản mới