THÔNG BÁO CÔNG KHAI
Thư viện video
Tin tức mới nhất
TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ: “ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VÀ TỔ CHỨC DẠY HỌC MÔN TOÁN, NGỮ VĂN LỚP 7” NĂM HỌC 2022-2023 (01/10/2022)Mới
ĐẠI HỘI CHI ĐỘI NĂM HỌC 2022-2023 (30/09/2022)Mới
🛡️ Hãy cùng nhảy Vũ điệu 2K+ để cùng nhau đẩy lùi dịch COVID-19! (30/09/2022)Mới
TÁC PHẨM "KỂ CHUYỆN VỀ CÔ GIÁO"- CUỘC THI "THẦY CÔ TRONG MẮT EM" (30/09/2022)Mới
Thực hiện các biện pháp theo thông điệp 2K+ để kết thúc đại dịch! (29/09/2022)Mới
TÁC PHẨM "NGƯỜI LÁI ĐÒ THẦM LẶNG"- CUỘC THI "THẦY CÔ TRONG MẮT EM" (29/09/2022)Mới
TÁC PHẨM "NGƯỜI GIEO NHỮNG ƯỚC MƠ"- CUỘC THI "THẦY CÔ TRONG MẮT EM" (28/09/2022)Mới
HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TỔ MÀNG LƯỚI CHUYÊN MÔN CẤP THCS (27/09/2022)Mới
TÁC PHẨM "NGƯỜI CHẮP CÁNH NHỮNG ƯỚC MƠ"- CUỘC THI "THẦY CÔ TRONG MẮT EM" (27/09/2022)Mới
TÁC PHẨM "NGƯỜI THẦY ĐÁNG QUÝ"- CUỘC THI "THẦY CÔ TRONG MẮT EM" (26/09/2022)Mới
PHÒNG GDĐT BA VÌ TỔ CHỨC CHẤM THI HỌC SINH GIỎI ĐỢT 1 (26/09/2022)Mới
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40 (TỪ 26/9 ĐẾN 02/10/2022) (26/09/2022)Mới
Cô Hiệu trưởng giàu lòng nhân ái (26/09/2022)Mới
Nghị quyết số: 18/2022/ NQ -HDND (26/09/2022)Mới
Nghị quyết số: 17/2022/ NQ -HDND (26/09/2022)Mới
TÁC PHẨM "CÔ GIÁO- NGƯỜI CHẮP CÁNH NHỮNG ƯỚC MƠ"- CUỘC THI "THẦY CÔ TRONG MẮT EM" (24/09/2022)Mới
TÁC PHẨM "CÔ GIÁO- NGƯỜI MẸ HIỀN"- CUỘC THI "THẦY CÔ TRONG MẮT EM" (24/09/2022)Mới
TÁC PHẨM "KỶ NIỆM VỀ CÔ"- CUỘC THI "THẦY CÔ TRONG MẮT EM" (23/09/2022)Mới
NGÀY 23/9/2022 PHÒNG GDĐT BA VÌ TỔ CHỨC KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 ĐỢT 1 CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2022- 2023 (23/09/2022)Mới
PGD_LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39 (TỪ 19/9 ĐẾN 25/9/2022) (19/09/2022)Mới
TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM HỌC 2022-2023 (19/09/2022)Mới
Phòng GDĐT Ba Vì tổ chức thành công Hội nghị Ban Đại diện cha mẹ học sinh năm học 2022-2023 (18/09/2022)Mới
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 09 NĂM 2022 (17/09/2022)Mới
Kiểm tra - Thi
KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2022-2023 (16/05/2022)Mới
KẾ HOẠCH THÁNG 5.2022 (04/05/2022)Mới
Kh Tuyển sinh vào lớp 10 THPT, năm học 22-23 (27/04/2022)Mới
KH xét Tốt nghiệp THCS, năm học 21-22 (27/04/2022)Mới
THÔNG TƯ 14 QUY ĐỊNH PHÒNG BỘ MÔN (20/04/2022)Mới
KẾ HOẠCH RÀ SOÁT QUY HOẠCH NGUỒN GIAI ĐOẠN 2021-2026; 2026-2031 (20/04/2022)Mới
KH triển khai công tác phòng, chống TNTT, đuối nước năm 2022 (13/04/2022)Mới
KH phòng chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia phòng chống tội phạm gd 2022-2025 và định hướng đến năm 2030 (13/04/2022)Mới
KẾ HOẠCH TUẦN 30 (05/04/2022)Mới
KẾ HOẠCH TUẦN 29 (05/04/2022)Mới
KẾ HOẠCH TUẦN 28 (05/04/2022)Mới
KẾ HOẠCH TUẦN 27 (05/04/2022)Mới
KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2022-2023 (01/04/2022)Mới
DỰ KIẾN LỊCH THI VÀO 10 PTTH NĂM 2022 (01/04/2022)Mới
KH triển khai công tác SKKN, NCKH năm học 2021-2022 (30/03/2022)Mới
KH tuyên truyền phòng, chống HIV-AIDS năm 2022 (30/03/2022)Mới
KH hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đảng giới năm 2022 (30/03/2022)Mới
Các địa phương chủ động kế hoạch cho học sinh trở lại trường học trực tiếp (26/03/2022)Mới
Phương án về công tác phòng, chống dịch đảm bảo thích ứng, an toàn, linh hoạt trong pc dịch COVID-19 (22/03/2022)Mới
Phương án dạy học trực tiếp trong tình hình mới (22/03/2022)Mới
KH nâng cao chất lượng thi tuyển vào lớp 10 THPT (22/03/2022)Mới
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 25 NĂM HỌC 2021-2022 (05/03/2022)Mới
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 3 NĂM 2022 (05/03/2022)Mới
Kế hoạch công tác văn thư năm 2022 (17/02/2022)Mới
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 7
Tháng 10 : 7
Tháng trước : 2.613
Năm 2022 : 140.952